Verkkopalvelun tietosuojaseloste

Tämä on Klaukkalan Uuden Apteekin EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste. Laadittu 25.2.2022. Viimeisin muutos 1.3.2022.

1. Rekisterinpitäjä
Klaukkalan Uusi Apteekki
Lepsämäntie 2, 01800 Klaukkala
Email. [email protected]

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Anu Viitala
[email protected]
020 1522 111

3. Rekisterin nimi
Rekisterin nimi on Klaukkalan Uuden Apteekin verkkopalvelun käyttäjärekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Klaukkalan Uuden Apteekin verkkosivuilla on palautelomake. Palautetta antaessa asiakas saa niin halutessaan ilmoittaa apteekille nimensä ja sähköpostiosoitteensa. Yhteystiedot jättämällä apteekki voi vastata annettuun palautteeseen. Henkilötietoja ei käytetä muuhun tarkoitukseen, kuin palautteeseen vastaamiseen.
Rekisteröity on itse antanut suostumuksensa tietojen käsittelyyn, kun hän täyttänyt omat yhteystietonsa ja lähettänyt verkkosivujen kautta apteekille palautetta.
Lisäksi vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja.

5. Rekisterin tietolähteet ja tietosisältö
Rekisterin säännönmukainen tietolähde on palautelomake. Palautelomakkeen kautta rekisteriin tallennettavia tietoja ovat asiakkaan nimi ja sähköpostiosoite, jos hän on ne jättänyt. Lisäksi rekisteriin tallentuu asiakkaan jättämä viesti. Palautejärjestelmän lokiin tallentuu myös asiakkaan IP-osoite, käytetty selain ja käyttöjärjestelmä.
6. Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään sen aikaa, että asia, josta asiakas on palautelomaketta hyödyntäen ilmoittanut, saadaan hoidettua.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei siirretä eikä luovuteta muille tahoille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Huolehdimme siitä, että tallennettuja tietoja ja muita henkilötietojen kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden henkilöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Käytännössä palautteita pääsee lukemaan vain käyttäjätunnuksella ja salasanalla tunnistetut käyttäjät.
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti.

Käytössämme on Googlen tarjoama reCAPTCHA-palvelu, jolla varmistamme, että palautteen lähettäjä on luonnollinen henkilö. Palveluun kuuluu IP-osoitteen ja muiden reCAPTCHA-palvelun tarvitsemien tietojen lähettäminen Googlelle. Tarkistuksen yhteydessä sovelletaan Google Inc:n tietosuojakäytäntöjä. Lisätietoa Google Inc:n tietosuojakäytännöistä löydät palvelun nettisivuilta osoitteesta https://policies.google.com/privacy?hl=fi&gl=fi

9. Automaattinen päätöksenteko
Apteekki ei käytä automaattista päätöksentekoa palautelaatikosta tulleista tiedoista.

Rekisteröidyn oikeudet

10. Tarkastusoikeus
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa.
Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pitää pyyntö tehdä joko kirjallisesti tai omakätisesti allekirjoitetulla tai muulla luotettavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla. Apteekki voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Apteekki määrittelee tapauskohtaisesti riittävän tunnistautumisen menetelmät.
Mikäli apteekki joutuu kieltäytymään antamasta tietoja, annetaan asiakkaalle kirjallinen todistus, josta käy ilmi myös ne syyt, joiden vuoksi tarkastusoikeus on evätty. Asiakas voi tämän jälkeen saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.
Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta. Jatkuvasti toistuvien kyselyiden tai ilmeisen perusteettomat/kohtuuttomien kyselyiden kohdalla rekisterinpitäjänä apteekki voi periä pyynnön toteuttamisesta hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan maksun.
Pyynnöt käsitellään aina apteekin tietosuojavastaavan/apteekkarin kautta ja tiedot toimitetaan asiakkaalle ilman aiheetonta viivytystä. Joka tapauksessa asia käsitellään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Mikäli asiakkaan pyyntö on monimutkainen tai pyyntöjä on paljon, määräaikaa voidaan tarvittaessa jatkaa enintään kahdella kuukaudella. Tällöin apteekki ilmoittaa asiakkaalle tällaisesta mahdollisesta jatkamisesta kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta sekä viivästymisen syyt.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista tai poistamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus vaatia häntä koskevan mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä ilman aiheetonta viivytystä. Asiakkaalla on niin ikään oikeus pyytää häntä koskevat henkilötiedot apteekin verkkosivujen palautejärjestelmästä.
Apteekki korjaa virheet tai poistaa asiakasta koskevat tiedot saatuaan oikean tiedon suoraan asiakkaalta tai muusta todistetusti luotettavasta lähteestä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että toimenpide tehdään henkilökohtaisen käynnin yhteydessä tai omakätisesti allekirjoitetulla tai muulla luotettavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla. Apteekki voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Apteekki määrittelee tapauskohtaisesti riittävän tunnistautumisen menetelmät.
Apteekki päättää kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä noudattaen tietojen korjaamisesta tai poistamisesta ilman aiheetonta viivytystä. Aikataulun suhteen noudatetaan käytäntöjä kuin kohdassa 10.

Asiakkaalla on oikeus pyytää omien tietojen käsittelyn rajoittamista jos
• asiakas kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa apteekki voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden;
• käsittely on lainvastaista ja asiakas vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista;
• apteekki ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta asiakas tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi;
• asiakas on vastustanut henkilötietojen käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen 21 artiklan 1 kohdan nojalla odotettaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet rekisteröidyn perusteet.

12. Oikeus peruuttaa antamansa suostumus
Asiakkaalla on oikeus peruuttaa antamansa suostumus voimassa olevan lain rajoissa.

13. Henkilön oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Asiakkaalla on oikeus saada itseään koskevat henkilötiedot, jotka on toimittanut apteekille, ja joita apteekki käsittelee automaattisesti asiakkaan suostumuksen tai sopimussuhteen nojalla, koneellisesti luettavassa muodossa siirrettyä suoraan toiselle rekisteripitäjälle, jos se on teknisesti mahdollista.
Jos siirto ei ole teknisesti mahdollista tai turvallista, asiakas voi itse toimittaa tarkastusoikeuden nojalla vastaanottamansa omat henkilötiedot toiselle rekisterinpitäjälle niin halutessaan.

14. Evästeet

Päivitetty: 22.3.2022

Sivustomme käyttää evästeitä. “Hyväksyn evästeet” -nappia painamalla hyväksyt evästeiden käytön. (pop UP)

Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka internet-selain tallentaa käyttäjän laitteelle, kun hän vierailee sivustolla. Evästeet tai muut tekniikat eivät vahingoita käyttäjän päätelaitetta tai tiedostoja, eikä evästeitä voi käyttää ohjelmien käyttämiseen tai haittaohjelmien levittämiseen. Käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. Evästeet tekevät sivustomme käyttämisestä helppoa, nopeaa ja käyttäjäystävällistä. Evästeiden käytön estäminen tai niiden poistaminen saattaa haitata joitakin sivustomme toimintoja.

Käytämme evästeitä ovat analytiikan, markkinoinnin, viestinnän tehostaminen.

Tällä sivulla Käytössämme on Googlen palvelut.

Lisätietoa evästekäytännöistä voit lukea täältä:

Miten Google käyttää evästeitä