020 1552 111

Ma-Pe          8.30–20

La                  9–17

Su                 11–16

Lepsämäntie 2

Klaukkalan uudessa
S-Marketissa

Verkkopalvelun tietosuojaseloste

Tämä on Klaukkalan Uuden Apteekin EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste. Laadittu 25.2.2022. Viimeisin muutos 1.3.2022.

1. Rekisterinpitäjä
Klaukkalan Uusi Apteekki
Lepsämäntie 2, 01800 Klaukkala
Email. [email protected]

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Anu Viitala
[email protected]
020 1522 111

3. Rekisterin nimi
Rekisterin nimi on Klaukkalan Uuden Apteekin verkkopalvelun käyttäjärekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Klaukkalan Uuden Apteekin verkkosivuilla on palautelomake. Palautetta antaessa asiakas saa niin halutessaan ilmoittaa apteekille nimensä ja sähköpostiosoitteensa. Yhteystiedot jättämällä apteekki voi vastata annettuun palautteeseen. Henkilötietoja ei käytetä muuhun tarkoitukseen, kuin palautteeseen vastaamiseen.
Rekisteröity on itse antanut suostumuksensa tietojen käsittelyyn, kun hän täyttänyt omat yhteystietonsa ja lähettänyt verkkosivujen kautta apteekille palautetta.
Lisäksi vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja.

5. Rekisterin tietolähteet ja tietosisältö
Rekisterin säännönmukainen tietolähde on palautelomake. Palautelomakkeen kautta rekisteriin tallennettavia tietoja ovat asiakkaan nimi ja sähköpostiosoite, jos hän on ne jättänyt. Lisäksi rekisteriin tallentuu asiakkaan jättämä viesti. Palautejärjestelmän lokiin tallentuu myös asiakkaan IP-osoite, käytetty selain ja käyttöjärjestelmä.
6. Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään sen aikaa, että asia, josta asiakas on palautelomaketta hyödyntäen ilmoittanut, saadaan hoidettua.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei siirretä eikä luovuteta muille tahoille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Huolehdimme siitä, että tallennettuja tietoja ja muita henkilötietojen kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden henkilöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Käytännössä palautteita pääsee lukemaan vain käyttäjätunnuksella ja salasanalla tunnistetut käyttäjät.
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti.

Käytössämme on Googlen tarjoama reCAPTCHA-palvelu, jolla varmistamme, että palautteen lähettäjä on luonnollinen henkilö. Palveluun kuuluu IP-osoitteen ja muiden reCAPTCHA-palvelun tarvitsemien tietojen lähettäminen Googlelle. Tarkistuksen yhteydessä sovelletaan Google Inc:n tietosuojakäytäntöjä. Lisätietoa Google Inc:n tietosuojakäytännöistä löydät palvelun nettisivuilta osoitteesta https://policies.google.com/privacy?hl=fi&gl=fi

9. Automaattinen päätöksenteko
Apteekki ei käytä automaattista päätöksentekoa palautelaatikosta tulleista tiedoista.

Rekisteröidyn oikeudet

10. Tarkastusoikeus
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa.
Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pitää pyyntö tehdä joko kirjallisesti tai omakätisesti allekirjoitetulla tai muulla luotettavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla. Apteekki voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Apteekki määrittelee tapauskohtaisesti riittävän tunnistautumisen menetelmät.
Mikäli apteekki joutuu kieltäytymään antamasta tietoja, annetaan asiakkaalle kirjallinen todistus, josta käy ilmi myös ne syyt, joiden vuoksi tarkastusoikeus on evätty. Asiakas voi tämän jälkeen saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.
Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta. Jatkuvasti toistuvien kyselyiden tai ilmeisen perusteettomat/kohtuuttomien kyselyiden kohdalla rekisterinpitäjänä apteekki voi periä pyynnön toteuttamisesta hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan maksun.
Pyynnöt käsitellään aina apteekin tietosuojavastaavan/apteekkarin kautta ja tiedot toimitetaan asiakkaalle ilman aiheetonta viivytystä. Joka tapauksessa asia käsitellään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Mikäli asiakkaan pyyntö on monimutkainen tai pyyntöjä on paljon, määräaikaa voidaan tarvittaessa jatkaa enintään kahdella kuukaudella. Tällöin apteekki ilmoittaa asiakkaalle tällaisesta mahdollisesta jatkamisesta kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta sekä viivästymisen syyt.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista tai poistamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus vaatia häntä koskevan mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä ilman aiheetonta viivytystä. Asiakkaalla on niin ikään oikeus pyytää häntä koskevat henkilötiedot apteekin verkkosivujen palautejärjestelmästä.
Apteekki korjaa virheet tai poistaa asiakasta koskevat tiedot saatuaan oikean tiedon suoraan asiakkaalta tai muusta todistetusti luotettavasta lähteestä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että toimenpide tehdään henkilökohtaisen käynnin yhteydessä tai omakätisesti allekirjoitetulla tai muulla luotettavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla. Apteekki voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Apteekki määrittelee tapauskohtaisesti riittävän tunnistautumisen menetelmät.
Apteekki päättää kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä noudattaen tietojen korjaamisesta tai poistamisesta ilman aiheetonta viivytystä. Aikataulun suhteen noudatetaan käytäntöjä kuin kohdassa 10.

Asiakkaalla on oikeus pyytää omien tietojen käsittelyn rajoittamista jos
• asiakas kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa apteekki voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden;
• käsittely on lainvastaista ja asiakas vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista;
• apteekki ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta asiakas tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi;
• asiakas on vastustanut henkilötietojen käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen 21 artiklan 1 kohdan nojalla odotettaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet rekisteröidyn perusteet.

12. Oikeus peruuttaa antamansa suostumus
Asiakkaalla on oikeus peruuttaa antamansa suostumus voimassa olevan lain rajoissa.

13. Henkilön oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Asiakkaalla on oikeus saada itseään koskevat henkilötiedot, jotka on toimittanut apteekille, ja joita apteekki käsittelee automaattisesti asiakkaan suostumuksen tai sopimussuhteen nojalla, koneellisesti luettavassa muodossa siirrettyä suoraan toiselle rekisteripitäjälle, jos se on teknisesti mahdollista.
Jos siirto ei ole teknisesti mahdollista tai turvallista, asiakas voi itse toimittaa tarkastusoikeuden nojalla vastaanottamansa omat henkilötiedot toiselle rekisterinpitäjälle niin halutessaan.

14. Evästeet

Päivitetty: 22.3.2022

Sivustomme käyttää evästeitä. “Hyväksyn evästeet” -nappia painamalla hyväksyt evästeiden käytön. (pop UP)

Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka internet-selain tallentaa käyttäjän laitteelle, kun hän vierailee sivustolla. Evästeet tai muut tekniikat eivät vahingoita käyttäjän päätelaitetta tai tiedostoja, eikä evästeitä voi käyttää ohjelmien käyttämiseen tai haittaohjelmien levittämiseen. Käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. Evästeet tekevät sivustomme käyttämisestä helppoa, nopeaa ja käyttäjäystävällistä. Evästeiden käytön estäminen tai niiden poistaminen saattaa haitata joitakin sivustomme toimintoja.

Käytämme evästeitä ovat analytiikan, markkinoinnin, viestinnän tehostaminen.

Tällä sivulla Käytössämme on Googlen palvelut.

Lisätietoa evästekäytännöistä voit lukea täältä:

Miten Google käyttää evästeitä

 

Asiakaslehti

Kuulumme Laatuapteekit -ketjuun. Apteekkiketjumme tarjoaa asiakkailleen asiakaslehden, joka sisältää paitsi arvokasta tietoa, myös merkittäviä tuotetarjouksia.

Kuusi kertaa vuodessa ilmestyvä 36-sivuinen Laatuapteekkien asiakaslehti kertoo ja muistuttaa ajankohtaisista terveysasioista ja auttaa pitämään huolta omasta terveydestä.

Ajankohtaisten artikkeleiden lisäksi mukana on tärkeää tutkimustietoa meiltä ja muualta, tärkeitä uutisia terveysalalta sekä ohjeita itsehoitoon – lemmikkejä unohtamatta.

Mukana on myös paljon ajankohtaisia tarjouksia.

Tästä pääset tutustumaan tuoreimpaan ja aikaisemmin julkaistuihin lehtiin: laatuapteekit-asiakaslehti

Soita ja kysy lisää 

0201552111

Lääkeneuvonta

Saat meiltä opastusta erilaisten lääkkeiden käytössä, haittavaikutuksissa ja muissa sinua mietityttävissä lääkitysasioissa.

Lääkeneuvonta on yksi apteekin peruspalveluista, jolla pyrimme varmistamaan, että asiakas on selvillä lääkkeiden oikeasta ja turvallisesta käytöstä.

Kysy siis meiltä, jos jokin askarruttaa lääkityksessäsi, olipa kyse sitten lääkkeen käyttötarkoituksesta, annostuksesta, haittavaikutuksista tai yhteisvaikutuksista muiden lääkkeiden kanssa:

 • Otetaanko lääke yhdessä muiden lääkkeiden kanssa? 
 • Voiko lääkkeen kanssa ottaa alkoholia? 
 • Vaikuttaako ruokailu lääkkeen ottamiseen? 
 • Miten toimia, jos haittavaikutuksia ilmenee?

 

Neuvomme mielellämme kaikissa lääkkeisiin ja lääkehoitoon liittyvissä asioissa. Meitä voi lähestyä pienemmilläkin ongelmilla! 

Soita ja kysy lisää 

0201552111

Reseptin uusiminen

Meillä asioidessasi uusit sähköiset reseptisi vaivatta ja veloituksetta.

Pyynnöstäsi uusimme puolestasi sähköiset reseptisi. Lähetämme reseptien uusimispyynnön siihen terveyskeskukseen, mistä reseptit on kirjoitettu. Kaikkia reseptejä (esim. unilääkkeet ja vahvat kipulääkkeet) ei voi uusia apteekin kautta ja silloin sinun tulee ottaa yhteyttä reseptin määränneeseen yksikköön. Huomioithan, että uuden reseptin saaminen voi kestää jopa 8 päivää.

Muistathan aina huolehtia lääkärin tai hoitajan kanssa sovituista kontrollikäynneistä!

Tietosuojasyistä apteekki ei voi vastata puhelimitse sähköisien reseptien uusimiseen liittyviin kysymyksiin. 

Reseptin uusiminen on asiakkaillemme maksutonta.

Soita ja kysy lisää 

0201552111

Schengen-todistus matkustamiseen

Laadimme puolestasi Schengen-todistuksen, jolla voit osoittaa mukanasi kuljettamiesi huumaavien tai psykotrooppista ainetta sisältävien lääkkeiden tarpeellisuus matkustaessaan Schengen-alueella.

Schengen-sopimuksessa säädetään todistuksesta, jolla henkilön tulee osoittaa mukanaan kuljettamiensa huumaavien tai psykotrooppista ainetta sisältävien lääkkeiden tarpeellisuus matkustaessaan Schengen-alueella. 

Listauksen Schengen-maista löydät täältä.

Schengen-todistusta varten tarvitsemme lääkepakkauksen, lääkemääräyksen ja matkustusasiakirjan (passi tai henkilökortti) sekä kotiosoitteen ja matkan keston.

Todistuksen hinta on 10,00 €/kpl (ensimmäinen), 5,00 €/kpl (samalla kerralla tehdyt muut Schengen todistukset).

Soita ja kysy lisää 

0201552111

Lääkehoidon arviointi

Lääkehoidon arvioinnin lopputuloksena saatat esimerkiksi päästä eroon erilaisista lääkkeiden aiheuttamista haittavaikutuksista.

Lääkehoidon arviointi on yksilöllinen lääkehoidon soveltuvuuden, tarpeen, tarkoituksenmukaisuuden ja taloudellisuuden arviointi.

Useat ihmiset kärsivät erilaisista lääkkeiden aiheuttamista haittavaikutuksista. Tyypillisimpiä haittavaikutuksia ovat esim. väsymys, huimaus, suun kuivuus ja ummetus.

Lääkehoidon arviointi -palvelussa LHA-pätevyyden omaava ammattilaisemme selvittää, voisiko kokemasi terveyshaitta johtua lääkityksestä ja miten lääkitystä mahdollisesti kannattaisi muuttaa, jotta terveyshaittoja / haittavaikutuksia saataisiin vähennettyä.

Lääkehoidon arviointi tehdään tehokkaana  prosessina, jonka lopputuloksena saat arvion lääkehoitosi soveltuvuudesta, tarpeellisuudesta, taloudellisuudesta ja tarvittavista mahdollisista muutoksista. Raportin saa myös hoitava lääkäri.

Soita ja kysy lisää 

0201552111

S-Etukortilla Bonusta

Kuluttaja asiakkaamme voivat kerryttää S-ryhmän Bonusta apteekkimyymälässä maksetuista lääkeaineettomista tuotteista ja palveluista.

BONUSTA KERRYTTÄVÄT TUOTTEET JA PALVELUT

Bonus kertyy S-ryhmän asiakasomistajajärjestelmän sääntöjen ja alla yksilöityjen sääntöjen mukaisesti. Bonusta kertyy apteekkimyymälästä kuluttaja-asiakkaana ostetuista lääkeaineettomista tuotteista S-Etukorttia näyttämällä:

 • Vitamiini- ja hivenaineet 
 • Ihonhoito- ja hygieniatuotteet 
 • Apteekin kosmetiikkatuotteet
 • Haavanhoitotuotteet (sidetarvikkeet ja laastarit)
 • Suunhoito- ja suuhygieniatuotteet
 • Dieetti- ja ravintovalmisteet
 • Luontaistuotteet
 • Lemmikkieläintuotteet (mm. vitamiinit, hivenaineet, turkin hoito)

POIKKEUKSET BONUKSEN KERTYMISEEN


Bonusta ei kerry resepti- ja itsehoitolääkkeistä. Bonusta eivät myöskään kerrytä apteekkipalvelut (esim. lääkehoidon arviointi), toimituskulut (esim. kotiinkuljetus), eivätkä viivästyneestä laskun maksamisesta aiheutuneet kulut.

Saat S-Etukortilla Bonusta apteekkimyymälässä maksetuista tuotteista ja palveluista. Bonus ei kerry resepti- tai itsehoitolääkkeistä.

Kosmetiikkaneuvonta

Kokenut ammatti kosmetologimme ja kosmetologiaan koulutettu henkilökuntamme auttavat sinua valitsemaan tuotteet, jotka tuovat hyvää oloa ja kauneutta arkeesi.

Apteekkikosmetiikka on tarkkaan tutkittua, hellävaraista ja korkealaatuista kosmetiikkaa, jota on turvallista käyttää. Laaja ja korkealaatuinen valikoima tarjoaa tuotteet niin ihonpuhdistukseen, kosteutukseen, kuorintaan kuin hemmotteluunkin. Kosmetiikkaan erikoistuneen henkilökuntamme avustuksella löydät juuri sinulle sopivat tuotteet, jotka tuovat hyvää oloa ja kauneutta elämääsi. 

Voit varata ammattilaisemme kanssa henkilökohtaisen maksuttoman tapaamisen ja neuvonnan. Saat opastuksen sinulle parhaiten sopivien tuotteiden valinnassa sekä kauden trendeissä. 

Soita ja kysy lisää 

0201552111

Lääkejätteen vastaanotto

Tee ympäristöteko ja palauta meille vanhentuneet ja käyttämättä jääneet lääkkeesi. Toimitamme ne ongelmajätelaitokselle tuhottavaksi.

Vanhentuneet ja käyttämättömät lääkkeet ovat vaarallista jätettä, jota ei pidä laittaa sekajätteeseen tai viemäriin. Oikea ja turvallinen tapa hävittää lääkejätteet on palauttaa ne  läpinäkyvissä pusseissa apteekissa sijaitsevaan lääkejätekaappiin. 

Tuo nämä erillään muusta lääkejätteestä:

 • Sytostaatit (solunsalpaajat, esim. syöpälääkkeet)
 • Elohopeaa sisältävät kuumemittarit
 • Jodia sisältävät lääkkeet
 • ruiskut ja neulat (nämä läpäisemättömässä astiassa)
 • Voiteet ja nestemäiset lääkkeet.

 

Käytöstä poistetut ravinnelisät tai vitamiinit kuuluvat sekajätteen joukkoon.

Kuluttaja-asiakkaiden lääkejätteet otamme vastaan veloituksetta.

Soita ja kysy lisää 

0201552111

Annosjakelu:

Lääkkeiden annosjakelu -palvelu antaa sinulle varmuutta ja helppoutta päivittäisestä lääkehoidosta selviytymiseen.

Mikä annosjakelu palvelu on?

Annosjakeluasiakkaana saat lääkkeesi koneellisesti pakattuna käteviin kerta-annospusseihin kahdeksi viikoksi kerrallaan. 

Kenelle palvelu sopii?

Annosjakelu -palvelu sopii sinulle, jos käytössäsi paljon lääkkeitä tai ongelmia lääkkeiden päivittäisessä annostelussa. 

Mitä hyötyä palvelusta on?

Palvelu antaa sinulle varmuutta ja helppoutta päivittäisestä lääkehoidosta selviytymiseen. Palveluun sisältyy lääkityksen tarkistus jossa selvitetään ja poistetaan lääkityksen mahdolliset päällekkäisyydet yhdessä hoitavan lääkärin kanssa. Annosjakelu vähentää lääkehävikkiä ja usein myös pienentää lääkemenoja.

Hinnoittelu

 • Emme veloita aloitusmaksua!
 • Annosjakelupalvelun hinta: 4,50 e/vk.  Sinulla on mahdollisuus saada viikkohinnasta Kela-korvausta, jos olet yli 75-vuotias ja jos käytössäsi on yli kuusi annosjakeluun soveltuvaa lääkettä.

Soita ja kysy lisää 

0201552111

Kotiinkuljetus

Kotiinkuljetuspalvelumme tarjoaa helpotusta arkeen. Saat kotiin toimitettuna kaikki tarvitsemasi apteekin tuotteet nopeasti ja edullisesti.

Tarjoamme kotiinkuljetuspalvelua arkisin yli 25€:n arvoisille tilauksille noin 10 kilometrin säteellä apteekistamme. Ennen klo 15 tehdyt tilaukset toimitetaan samana päivänä. Kello 15 jälkeen tehdyt tilaukset toimitetaan viimeistään tilausta seuraavana päivänä. 

Hinnoittelu: 

Palvelun hinta määräytyy toimitusosoitteen etäisyyden mukaan

 • Klaukkalan alue 5,95€. Toimitusosoite maksimissaan 5 km päässä apteekista
 • Muut lähialueet 9,95€. 5-10 km päässä apteekista sijaitsevat paikat. Ole yhteydessä, niin sovitaan kotiin toimituksesta tarkemmin.

Kotiinkuljetuspalvelu toimii näin: 

 1. Ole yhteydessä apteekkiin ja tee tilauksesi. Kotiinkuljetuspalvelu koskee kaikkia tuotteitamme, myös reseptilääkkeitä. 
 2. Toimitamme tuotteet niin nopeasti kuin mahdollista, viimeistään seuraavana arkipäivänä.
 3. Saat laskun, jonka maksuaika on 14 päivää

Soita ja kysy lisää 

0201552111

Kotiinkuljetus

Kotiinkuljetuspalvelumme tarjoaa helpotusta arkeen. Saat kotiin toimitettuna kaikki tarvitsemasi apteekin tuotteet nopeasti ja edullisesti.

Tarjoamme kotiinkuljetuspalvelua arkisin yli 25€:n arvoisille tilauksille noin 12 kilometrin säteellä apteekistamme. Ennen klo 15 tehdyt tilaukset toimitetaan samana päivänä. Kello 15 jälkeen tehdyt tilaukset toimitetaan viimeistään tilausta seuraavana päivänä. 

Hinnoittelu: 

Palvelun hinta määräytyy toimitusosoitteen etäisyyden mukaan

 • Klaukkala ja muut lähialueet 0€! Toimitusosoite maksimissaan 8 km päässä apteekista
 • Muut lähialueet 5,95€. 8-12 km päässä apteekista sijaitsevat paikat. Ole yhteydessä, niin sovitaan kotiin toimituksesta tarkemmin.

Kotiinkuljetuspalvelu toimii näin: 

 1. Ole yhteydessä apteekkiin ja tee tilauksesi. Kotiinkuljetuspalvelu koskee kaikkia tuotteitamme, myös reseptilääkkeitä. 
 2. Toimitamme tuotteet niin nopeasti kuin mahdollista, viimeistään seuraavana arkipäivänä.
 3. Saat laskun, jonka maksuaika on 14 päivää.

Soita ja kysy lisää 

0201552111